‘That fuller understanding, each to each’

‘That fuller understanding, each to each’. Harrie G.M. Prick
In: Maatstaf, 40 (1992) nr. 10, p. 48-65

Prick gaat na hoe de kennismaking verliep tussen Van Deyssel en Wildermuth en hun onderlinge verhouding, tegen de achtergrond van Wildermuth’s wens om met Boutens kennis te maken, vanwege diens rubáiyát-vertaling. Eerste van een drietal artikelen over dit onderwerp, waarin ook een essay van Wildermuth ‘On Omar Khayyam’ aan de orde komt.

Tags: dichters, essays, vriendschap
Author: Prick, H.G.M.