Vul toch het glas, drink weg de kou,

Kwatrijnen naar de Rubáiyat van Omar Khayyám

Vul toch het glas, drink weg de kou,
Die voortspruit uit misplaatst berouw,
Let op de stille vogel van de tijd,
Die voortvliegt, onweerstaanbaar gauw.

De roos heeft nooit zo vonkend rood gebloeid,
Als waar het bloed eens keizers heeft gevloeid,
En elke hiasint, die onze tuin verrukt,
Is uit de as eens dichters opgebloeid.

In: Het schoolblad; orgaan van de Nederlandse Onderwijzers Vereniging, aangesloten bij de Algemene Nederlandse Onderwijzers Federatie, jrg 15, 1960, no. 43, 26-11-1960