“door de poort der duisternis …

“door de poort der duisternis, en langs den weg, dien ook wij eerst bewandelen moeten, om hem te ontdekken”.

In Tijdschrift voor praktische verloskunde; hoofdzakelijk ten dienste van vroedvrouwen, jrg 39, 1935-1936, no 22, 15- een gedeeltelijk citaat in een bijdrage/paragraaf over ‘Bloedvergiftiging na abortus …’ door Dr. H. Bs.:
Een voetnoot bij het citaat verwijst naar “Rubaiyat van Omar Khayyam”, zonder verdere details.