O zie daar in uw tuin de tulpen prijken!

O zie daar in uw tuin de tulpen prijken!
Zij zijn ontbloeid wellicht aan koninklijke lijken.
En ’t dons, dat uw viooltjes siert, wellicht
Deed ‘t een verliefde hand langs meisjeswangen strijken.

Kerstverhaal door Jan Derks: ‘Er is alleen maar licht’, in De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad, 23-12-1950.