Voeg U bij mij, Khayyam, wijsgeeren praten best,

H.M. van Randwijk publiceerde een kort verhaal ‘Pascal en Omar Khayyam als reisgenooten’ in Criterium, jrg. 1 (1940) waarin hij een aantal kwatrijnen aanhaalt, hoogstwaarschijnlijk in eigen vertaling. Een voorbeeld:

Voeg U bij mij, Khayyam, wijsgeeren praten best,