Ontwaak nu …

Ontwaak nu …
In: Het wonder van Perzië. H. van Praag. – Hilversum; Antwerpen : De Haan; Standaard Boekhandel, 1967. P. 88-89

13 kwatrijnen in een hoofdstuk getiteld: VII. De Perzische divan. Later ook verschenen in: Lyriek in drie regels als hoogste Japanse taalkunst. Henri van Praag. In: Prana, voorjaar 1977, nr. 7, p. 40 e.v.

Vertaling als hulpmiddel

Vertaling als hulpmiddel. M. Weststrate
In: Firapeel, jrg. 11 (1967) nov. (1), p. 37-40

Over het vertalen van literatuur en poëzie in het algemeen en van de Rubaiyat in het bijzonder, toegelicht aan de hand van vertalingen van drie kwatrijnen van FitzGerald door Aleida G. Schot.

De Rubáiyát van Omar Khayyám …

De Rubáiyát van Omar Khayyám naar het Engels van Edward FitzGerald vertaald door Han van der Burgh met illustraties van Michael Paterson. – [S.l. : s.n.], 1967. – 95 p., 22 cm.

Unpublished translation, manuscript in typescript, text on one side only. Alternating English and Dutch texts. Follows the ‘fifth’ edition of FitzGerald’s translation.
This manuscript has no illustrations.