Ik keek lang bij den pottenbakker toe,

De Klei

Ik keek lang bij den pottenbakker toe,

De Stem van 9-10-1947 vermeldt een te verschijnen bundel vertaalde gedichten van Leo Boekraadt, met daarin een kwatrijn van Khayyam.

Kwatrijnen van Omar-I-Chayyám

Kwatrijnen van Omar-I-Chayyám. Uit het Perzisch vertaald door Frits Pijl. Met een inleiding van J.H. Kramers. – Baarn : De Boekerij, 1947. – 42 p.; 23 cm.

126 kwatrijnen

Colofon
De “Kwatrijnen van Omar-i-Chayyâm” uit het Perzisch vertaald door Frits Pijl, met een inleiding van Prof. Dr. J.H. Kramers, gedrukt bij de Kon. Ned. Boekdrukkerij H.A.M. Roelants te Schiedam op Propatria-papier van Van GElder Zonen, typografische verzorging van Johan H. van Eikeren, werd uitgegeven door De Boekerij te Baarn in een genummerde oplage van 500 exx. De nummers I-XXV, door den vertaler gesigneerd, zijn niet in de handel. Dit is nummer

Kuzá-Nama (Pottenboek) door Omar Khayyam

Kuzá-Nama (Pottenboek) door Omar Khayyam. [Johan van Schagen] In: De nieuwe stem, 2 (1947), p. 560-561

9 kwatrijnen.

“Uit: Rubaiyát van Omar Khayyám, vertaling van Johan van Schagen Jr., ter perse bij N.V. Bigot en van Rossum, uitgevers te Amsterdam.”

Omar Khayyám. Rubaiyat

Omar Khayyám. Rubaiyat. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Johan van Schagen. – Amsterdam : Bigot & Van Rossum, 1947. – 64 p.; 17,5 cm. – (De Uilenreeks – 51)

83 kwatrijnen

Content

– Ten geleide, p VI
– Omar Khayyam, p. 7
– Tekst, p. 18
– Noten bij de kwatrijnen, p. 40
– Gestalten van Omar in vertalingen en studies, p. 43schagen
– Literatuurlijst met aantekeningen, p. 52
– Naschrift, p. 62

Het Perzische kwatrijn

Het Perzische kwatrijn. J.D.Ph. Warners.
In: Het Nederlandse kwatrijn. J.D.Ph. Warners. Amsterdam, Meulenhoff, 1947. p. 98-170