“Vult den beker! Werpt de sluiers …

In een artikel in De ingenieur; Weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 53, 1938, no 4 wordt een citaat aangehaald dat in een redevoering werd uitgesproken:

“Vult den beker! Werpt de sluiers van den winterschen rouw in den gloed van de kracht der lente!”

De redevoering, door W.F.J.M. Krul, zelf is te vinden in: De ingenieur; Weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 52, 1937, no. 37, waarin het betreffende citaat voorkomt.