La roseraie du savoir

La roseraie du savoir. Choix de quatrains mystiques tirés des meilleurs auteurs persans; traduits pour la première fois en fançais; avec une introduction et des notes critiques, littéraires et philosophiques par Hocéÿne-Âzad. – Leide : Paris, Brill, Guilmoto, 1906. – XXXV, 358 p., 17 cm.

Bevat 10 kwatrijnen van Omar Khayyám, nrs. 65, 129, 149, 382, 405, 413, 429, 447, 461, 465.
Kwatrijn 405 is door J.H. Leopold vertaald en opgenomen in de reeks Soefisch, nr. 25.

Omar Khayam

Omar Khayam. J.H. Leopold
In: De Nederlandsche Spectator, 1906, nr. 11, p. 401–405

Beschouwing over Khayyám, onder andere naar aanleiding van Life if Omar al-Khayyámi, een  levensbeschrijving door J.K.M. Shirazi, over het wezen en de betekenis van zijn werk en zijn kwatrijnen.