Met de eerste klei der aarde vormden zij de laatste mens,

„Met de eerste klei der aarde vormden zij de laatste mens,
En zaaiden voor de laatste oogst het zaad:
De eerste morgen van de schepping schreef
Wat de laatste dag des oordeels lezen zal.”

Een kwatrijn als motto bij een artikel ‘Techniek, wetenschap en handel’ door M.J. Singer. In: Hafabo; officieel orgaan van de Vereeniging van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland, jrg 39, 1962, no. 6, 01-06