Slechts hulpeloze stukken in het spel …

Slechts hulpeloze stukken in het spel, door Hem gespeeld
Op ’t schaakbord, dat in dag en nacht verdeeld is.
In alle richtingen beweegt Hij hen, en neemt ze en zet schaak,
Totdat zij allen, stuk voor stuk, weer in het doosje komen.
(Omar Khayyam: Rubaiyat, 69)

Kwatrijn in ‘Het natuurlijkheidsprincipe als over-gewaardeerde idee’. J.M. Moora.
In: De lichamelijke opvoeding; orgaan van de Vereeniging van Gymnastiek-Onderwijzers (L. en M.O.) in Nederland en hare afdeelingen, jrg 37, 1949, no 1, 01-01-1949.

Verse van die tentmaker, Omar, die Persiese digter

Verse van die tentmaker, Omar, die Persiese digter
In: Geseënde skaduwees. C. Louis Leipoldt. – Johannesburg : Afrikaanse Pers-boekhandel, 1949. P. 12-14

16 kwatrijnen naar FitzGeralds versie, opgenomen in een posthuum verschenen bundel met verzameld werk.