’t Al is een dambord, beurtelings dag en nacht,

Leo Polak verzorgde in 1937 een cursus voor de Radio-Volksuniversiteit onder de titel ‘Noodlot en vrije wil’. Daarin kwam Omar Khayyám ter sprake, met een door Polak vertaald kwatrijn:

’t Al is een dambord, beurtelings dag en nacht,
Wij zijn de stenen in des Noodlots Macht,
Het schuift ons heen en weer, maakt dam en slaat –
Tot stuk voor stuk elk in de doos weer gaat.

(Verspreide Geschriften, deel 1. Amsterdam, 1947)

In een Perzische taveerne

In een Perzische taveerne. Kwatrijnen van Robayaat Omar Khayyaam uit het Perzisch vertaald door R.C. met een inleidend woord van Jozef Simons.
In: Bladen voor de Poëzie, 1 (1937), 11 (dec.)

31 kwatrijnen