Omar Khayyám en de Rubaiyat in vertaling en romans

Omar Khayyám en de Rubaiyat in vertaling en romans. Kees Hendrikse
In: Boekenpost, jrg. 10 (2002), nr. 61 (sept./okt.), p. 34, 35

In de serie onder de titel BOEKBOEKEN bespreekt Kees Hendrikse bekende en minder bekende schrijvers met hun boeken over mensen die boeken lezen, schrijven, drukken of verkopen: Garfield, Canetti, Bradbury, Hanff, e.a. Dit keer de apocriefe lotgevallen van een wereldberoemde tekst.

Omar Chajjaam

Omar Chajjaam
In: Een karavaan uit Perzië. Klassieke Perzische poëzie. Ingeleid, uitgekozen, uit het Perzisch vertaald en geannoteerd door J.T.P. de Bruijn. – Amsterdam : Bulaaq, 2002. – ISBN: 9789054600640. Pp. 353-356.

Herdruk 2008

12 kwatrijnen, voorafgegaan door een korte inleiding.