Het rozenrijk Iram is weggebrand

J. Slauerhoff nam twee vertaalde kwatrijnen op in de bundel Archipel (1923).

Kwatrijnen

Het rozenrijk Iram is weggebrand
En Jamsheds gouden beker zoek in ’t zand,
Maar purper gloeit onbluschbaar in den wijn,
Nog menige tuin bloeit aan den waterrand.

Met een boek verzen onder lommerschaâuw,
Wijn in een koele kruik, mijn lievelingsvrouw:
Deze drie naast mij en de wildernis
Is ’t paradijs waar ‘k om geen ander rouw.
(Omar Khayyam)