Een bundel verzen onder dit prieel,

Een bundel verzen onder dit prieel,
Een stuksken brood, een kanne wijns,
En gij, geliefde naast mij …

Fragment uit een boek Lennie’s schoolleven. Een vertelling uit het leven van een Australisch meisje door Louise Mack. (Baarn, Hollandia, 1905. Vertaald door Mw. Beelaerts van Blokland)