Ik ken het uiterlijke van al het Niet-zijn en Zijn,

Ik ken het uiterlijke van al het Niet-zijn en Zijn,

In een artikel ‘Op zoek naar Omar’s stem’ door E.F. Tijdens, in De Nieuwe Stem. Maandblad voor cultuur en politiek, 12e jrg. 1957 nr. 3, mrt., over de vertaling van J.A. Vooren, staan twee letterlijk vertaalde kwatrijnen, op p. 147 en 151.

Negen rubaiyat van Omar Khayyam

Negen rubaiyat van Omar Khayyam. (Vertaling naar R. le Gallienne door J.A. Vooren)
In: De nieuwe stem, 12 (1957), 6 p. 366-367

Kuzá-Nama (Pottenboek) door Omar Khayyam

Kuzá-Nama (Pottenboek) door Omar Khayyam. [Johan van Schagen] In: De nieuwe stem, 2 (1947), p. 560-561

9 kwatrijnen.

“Uit: Rubaiyát van Omar Khayyám, vertaling van Johan van Schagen Jr., ter perse bij N.V. Bigot en van Rossum, uitgevers te Amsterdam.”

Op zoek naar Omar’s stem

Op zoek naar Omar’s stem. E.F. Tijdens
In: De Nieuwe Stem, jrg. 12 (1957), nr. 3, p. 143-151

Naar aanleiding van de vertaling van J.A. Vooren (Amsterdam, 1955) bespreekt Tijdens het interpretatie-vraagstuk inzake het mystieke karakter van de rubáiyát.

Acht rubaiyat van Omar Khayyam

Acht rubaiyat van Omar Khayyam. (Vertaling naar R. le Gallienne door J.A. Vooren)
In: De nieuwe stem, 12 (1957), 3, p. 152-153