Geslachten gloeiden op als helle vonken,

Geslachten gloeiden op als helle vonken,

Vijf kwatrijnen, naar het Duits van Friedrich Rosen, in de bundel ‘Zwarte verzen’ door Max Schuchart. (Z. uitg., 1943) (De Jong 747)

Aldus heeft Hij beschikt al naar Zijn Goddelijk bestel

Aldus heeft Hij beschikt al naar Zijn Goddelijk bestel,
de dagen en de nachten zijn van dit verborgen Spel
het witt’-en-zwarte bord; wìj zijn de stukken –
laat af te gissen hunnen loop – de Spèler weet het wel.
(Naar Omar Khayam)

Uit: Jan Campert, Verzamelde gedichten (1922-1943) (ed. G.H. ‘s- Gravesande). A.A.M. Stols Uitgever, Den Haag 1947. Oorspronkelijk in: Nederland, jrg 79, 1927, no 5.

Omar Chajjâm en zijn invloed op de letterkunde

Omar Chajjâm en zijn invloed op de letterkunde. J.H. Kramers
In: Handelingen en levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1942-1943. Leiden, Brill, 1944.

Verslag van de lezing van dr. J.H. Kramers in de vergadering van 9 Januari 1943