Rubáiyát of Omar Khayyám of Naishápúr

Rubáiyát of Omar Khayyám of Naishápúr. – [S.l. : s.n.], 1923. – [34 p.], 26 cm.
Printed by Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem.

“The second Munich Print. The Rubáiyát of Omar Khayyám translated by E. FitzGerald according to the 4th edition has been printed in two hundred numbered copies in the Fleischman Antiqua by Joh. Enschedé en Zonen in Haarlem in the summer 1923 for the Verlag der Münchner Drucke in Munich. The numbers one to ten were handbound in coloured parchment. This is copy number: …”.

Die Rubáiyát van Omar Khayyám

Die Rubáiyát van Omar Khayyám. Volgens die Engelse bewerking van Edward FitzGerald in Afrikaans oorgesit deur C.J. Langenhoven. – [S.l. : s.n.], 1923. – 96 p.; 9,5 x 12,5 cm.

Engelse vertaling van FitzGerald op even pagina’s, Langenhovens vertaling daarnaast op oneven pagina’s.

Ook opgenomen in: Die pad van Suid-Afrika. Gesange in Afrikaans. Die Rubáiyát van Omar Khayyám. 5e uitg. – Kaapstad, 1973.

Inhoud

– “A, saggies broer…”, p. 5
– Die Rubáiyát, p. 17
– Aantekenings, p. 94