O zie daar in uw tuin de tulpen prijken!

O zie daar in uw tuin de tulpen prijken!
Zij zijn ontbloeid wellicht aan koninklijke lijken.
En ’t dons, dat uw viooltjes siert, wellicht
Deed ‘t een verliefde hand langs meisjeswangen strijken.

Kerstverhaal door Jan Derks: ‘Er is alleen maar licht’, in De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad, 23-12-1950.

Die onherwinbare hede

Die onherwinbare hede. Ruba’ijat van Omar Chajjam. Verwerk door A. H. Jonker. – Kaapstad; Johannesburg : Juta & Kie, 1950. – 158 p.; 19 cm.

67 kwatrijnen, vertaald naar FitzGerald en Bodenstedt. Met illustraties van Hope Beck.