“Van deze aardse wereld stap ik af,

In De Stem van 21-8-1948, ‘Schoon oud Perzië wordt een nieuw land’ een kwatrijn van een onbekende vertaler:

“Van deze aardse wereld stap ik af,
Van haar, die korte tijd een onderdak mij gaf;
Van alle raadselen werd mij geen enkele opgelost,
En duizend twijfelingen neem ik mee in het graf”.

“Men stelt ons een paradijs vol verrukkelijke vrouwen …

In De Stem, 16-8-1968 (door een onzer verslaggevers) wordt het volgende aan Khayyam (de grote Arabische spreukendichter) toegeschreven:

“Men stelt ons een paradijs vol verrukkelijke vrouwen in het vooruitzicht, en daarbij wijn melk en honing. Men stelt het dus best ook hier niet zonder geliefden en wijn, vermits wij noodzakelijkerwijs daarmee zullen eindigen”.

Ik keek lang bij den pottenbakker toe,

De Klei

Ik keek lang bij den pottenbakker toe,

De Stem van 9-10-1947 vermeldt een te verschijnen bundel vertaalde gedichten van Leo Boekraadt, met daarin een kwatrijn van Khayyam.