Rubáiyát of Omar Khayyám

Rubáiyát of Omar Khayyám. – Lochem : Buys, [ca. 1938]. – 32 p., 18 cm.

‘Tekst’ (p. 5-30); ‘Note’ (p. 31)

“This edition of the Rubáiyát of Omar Khayyám is reprinted from Edward FitzGerald’s translation published in 1859; published by H. Buys, Lochem, Holland and printed by the N.V. Lochemse Handels- en Courantendrukkerij from the Century type, numbered 1-1800, six copies beyond commerce.”

Niet alle exemplaren zijn genummerd.

Omar Khayam

Omar Khayam. R. van Brakel Buys.
In: Gestalten uit de Perzische mystiek. R. van Brakel Buys. Deventer, Kluwer, 1938. p. 71-87.

Zes opstellen die een of meer belangrijke figuren, dichters en wijsgeren uit de Perzische mystiek presenteren. Achtereenvolgens: Het sufisme, de religie der schoonheid; Jalalu’dd in Rumi; Hafiz; Omar Khayam; Djami; Een prinses uit het huis van Timur (Zeb-un-Nissa)