Omar Khayyam. Rubaiyat

Omar Khayyam. Rubaiyat. In de vertalingen van Edward FitzGerald & Theo van Raalte. Met een verantwoording van Johan van Schagen. – Woubrugge : Avalon Pers, 1992. – 74 p.; 21 cm.

De Rubaiyat van Omar Khayyam, in de vertalingen van Edward FitzGerald en Theo van Raalte, werd gezet uit de Garamond en gedrukt op Zerkall-Bütten door de Avalon Pers te Woubrugge. Het typen en gieten van de letter werd verzorgd door J.C. Knijnenburg en H. Saveur. Het frontispice bij de nummers 1-100 is gemaakt door Frans de Jong, de ets bij de nummers 101-175 is vervaardigd door Theo Forrer. De oplage bedraagt 175 exemplaren en kwam gereed in januauri 1992.

Kwatrijnen van Omar Khayyam

Kwatrijnen van Omar Khayyam. Hans Warren. Uitgegeven en toegelicht door Marco Goud. – Woubrugge : Avalon Pers, 2012. – 5 p.; 26,5 cm.

12 kwatrijnen, vertaald uit de Franse vertaling van Anet en Muhammad (1920)

Hans Warren: Kwatrijnen van Omar Khayyam door Marco Goud werd gezet uit de Garamond en in 25 exemplaren gedrukt door de Avalon Pers te Woubrugge. De tekst verscheen ook in het Liber amicorum Jos Biegstraaten.

Een kwatrijn van Omar Khayyam

Een kwatrijn van Omar Khayyam. – Woubrugge : Avalon Pers, 1986. – 14 p.; 10 x 14 cm.

Vertaling van “Ah love, could thou and I …” in de versies van FitzGerald, Van Schagen, Van Balen, Keuls, Vooren, Van Raalte, Weiland, De Doncker, Jorritsma, Metsier, Jonker, De Jong.

Dronken rozen

Dronken rozen : drie Perzische kwatrijnen van Omar Khayyam en hun vertaling. Remi Hauman. Woubrugge : Avalon Pers, 2011. – 2 p.

Dit boekje wordt aangeboden wegens de doop van Gilles Hauman op 9 oktober 2011. De eerste exemplaren zijn voor het Nederlands Omar Khayyam Genootschap. De tekst is gezet uit de smalle Bembo en gedrukt door de Avalon Pers.