Kwatrijnen van Omar-I-Chayyám

Kwatrijnen van Omar-I-Chayyám. Uit het Perzisch vertaald door Frits Pijl. Met een inleiding van J.H. Kramers. – Baarn : De Boekerij, 1947. – 42 p.; 23 cm.

126 kwatrijnen

Colofon
De “Kwatrijnen van Omar-i-Chayyâm” uit het Perzisch vertaald door Frits Pijl, met een inleiding van Prof. Dr. J.H. Kramers, gedrukt bij de Kon. Ned. Boekdrukkerij H.A.M. Roelants te Schiedam op Propatria-papier van Van GElder Zonen, typografische verzorging van Johan H. van Eikeren, werd uitgegeven door De Boekerij te Baarn in een genummerde oplage van 500 exx. De nummers I-XXV, door den vertaler gesigneerd, zijn niet in de handel. Dit is nummer

Tien kwatrijnen van Omar-I-Chayyam

Tien kwatrijnen van Omar-I-Chayyam. [Frits Pijl]. – Zaandijk : [s.n.], 1951. – 13 p.; 11,5 x 14 cm.

Als aparte bijlage bij: Kerst- en Nieuwjaarsgrafiek door Johan Schwencke en Klaas Woudt. Zaandijk : Stichting De getijden Pers, 1951.

“Ter gelegenheid van de jaarwisseling worden U deze tien door Frits Pijl vertaalde kwatrijnen toegezonden door Mieke en Klaas Woudt, die U van harte een gelukkig 1952 toewensen. Zaandijk, December 1951.”

Kwatrijnen van Omar-I-Chayyâm

Kwatrijnen van Omar-I-Chayyâm. Frits Pijl. – Amsterdam : De Dolle Hond, 2001. – 28 p.; 20 cm.

Roofdruk van de uitgave uit 1947