Kwatrijnen van Omar-I-Chayyám

Kwatrijnen van Omar-I-Chayyám. Uit het Perzisch vertaald door Frits Pijl. Met een inleiding van J.H. Kramers. – Baarn : De Boekerij, 1947. – 42 p.; 23 cm.

126 kwatrijnen

Colofon
De “Kwatrijnen van Omar-i-Chayyâm” uit het Perzisch vertaald door Frits Pijl, met een inleiding van Prof. Dr. J.H. Kramers, gedrukt bij de Kon. Ned. Boekdrukkerij H.A.M. Roelants te Schiedam op Propatria-papier van Van GElder Zonen, typografische verzorging van Johan H. van Eikeren, werd uitgegeven door De Boekerij te Baarn in een genummerde oplage van 500 exx. De nummers I-XXV, door den vertaler gesigneerd, zijn niet in de handel. Dit is nummer