Vijfentwintig kwatrijnen van Vincent-Mansour Monteil naar de Rubaiyat van Omar Chayyam

Vijfentwintig kwatrijnen van Vincent-Mansour Monteil naar de Rubaiyat van Omar Chayyam. Herdicht door Dirk Meursing. – Alsemberg : [s.n.], 1999. – 27 p.; 21 x 29,5 cm.

Met ingeplakt 1 illustr. van Pogány en 1 kopie van een tekstpagina.

“De Franse teksten, hun volgorde en nummering en de voetnoten zijn overgenomen uit ‘OMAR KHAYYâM, Quatrains, HâFEZ, Ballades. Introduction et choix de poèmes traduits du persan par Vincent-Mansour Monteil ,calligraphie Blandine Furet, édition bilingue’ uitgegeven door Sindbad, ACTES SUD 1998, ISBN 2-7427-1821-4. De tekst na nr. 125 is van Edward FitzGerald, illustratie en presentatie Willy Pogány, uitgegeven door Harrap & Co., London, z.j.”.

Honderd-één-en-90 Kwatrijnen uit mijn bestaan …

Honderd-één-en-90 Kwatrijnen uit mijn bestaan met een Envoi op diverse thema’s als daar zijn: wijn, liefde & vergankelijkheid “gedicht en gedacht” door E.G.O. Crabbe. – [S.l.] : Friday, 1999. – 68 p.; 21,5 cm.

Proloog. – Profiel van een ’tentenmaker’. – Wat is een “rubaiyat? – De vertaler van het eerste uur. – Een aantal manuscripten. – Vijf verschillende edities. – Een vijftal themata in kwatrijnvorm vergeleken. – Kwatrijn 1 op de eerste rij! Enkele vertalingen ter vergelijking. – Honderd en meer kwatrijnen uit eigen pen. – Over Liefde en enkele andere heerlijke levenskwalen. – Documentatie over Omar Khayyam en zijn kwatrijnen.

Uitgave in eigen beheer, genummerde oplage van vijftig exemplaren.

Elf kwatrijnen van Edward FitzGerald

Elf kwatrijnen van Edward FitzGerald. Geïnspireerd door de Rubaiyat van Omar Chayyam. Herdicht door Dirk Meursing. – Alsemberg : [s.n.], 1999. – 11 p.; 21 cm.

Vertaling van nrs. 73, 70, 74, 51, 18, 27, 28, 12, 24, 26, 29 (FitzGerald, 1859) en van 1 kw. van Whinfield (1909)