Nieuwe verzen

Nieuwe verzen. F.Lapidoth
In: De Nieuwe Courant, december 1913.

Bespreking van Boutens’ vertaling van de rubáiyát

“Nieuwe verzen”

“Nieuwe verzen”
In: De Nieuwe Courant; bijblad bij het ochtendblad, dec. 1913.

Bespreking van de vertaling van P.C. Boutens, met een selectie van vijf kwatrijnen

Rubaiyat. Honderd kwatrijnen van Omar Khayyam

Rubaiyat. Honderd kwatrijnen van Omar Khayyam, vertaald door P.C. Boutens. – Bussum : Van Dishoeck, 1913. – 100 p.; 17 cm.

Dit boek werd gedrukt, op geschept Hollandsch papier van Pannekoek, ter perse van de Drukkerij Melchior te Amersfoort, en gebonden door de firma Brandt & Zoon te Amsterdam. De Bandversiering is van C.A. Lion Cachet.

2e druk 1919, 3e druk 1946

Uit de Rubaijat

Uit de Rubaijat. J.H. Leopold
In: Verzen door J.H. Leopold. – Rotterdam : [Brusse], 1913.

29 kwatrijnen, vertaald naar Whinfield (1909) en Rosen (1909)

Dertig kwatrijnen van Omar Khayyam

Dertig kwatrijnen van Omar Khayyam. Vertaald door P.C. Boutens
In: Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift, vol. 23 (1913), mei, p. 791-794