Ontwaak nu …

Ontwaak nu …
In: Het wonder van Perzië. H. van Praag. – Hilversum; Antwerpen : De Haan; Standaard Boekhandel, 1967. P. 88-89

13 kwatrijnen in een hoofdstuk getiteld: VII. De Perzische divan. Later ook verschenen in: Lyriek in drie regels als hoogste Japanse taalkunst. Henri van Praag. In: Prana, voorjaar 1977, nr. 7, p. 40 e.v.