Rubáiyát of Omar Khayyám

Rubáiyát of Omar Khayyám. [Amsterdam : Balkema], 1944. Printed by Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem. – [26 p.], 19 cm.

“This is one of twelve pulls on decent paper made by l.C. and G.W.”

‘Aantekening: Herdrukt naar de eerste druk van de vertaling van Edward FitzGerald. Alle exemplaren werden gedrukt op Barcham Green door N.V. Joh. Enschedé en Zonen te Haariem en in perkament gebonden door I. Brandt en Zoon te Amsterdam, gebonden door J. Brandt en Zoon te Amsterdam. (De Jong 620).
I.C. = Jan van Krimpen, G.W. = G.M. van Wees.

Kwatrijnen van Omar Khayyam

Kwatrijnen van Omar Khayyam. Ponticus. Illustraties van John Buckland Wright. – Amsterdam : De Bezige Bij, 1944. – 21 p.; 29 cm.

42 kwatrijnen

Ponticus = ps. van H.W.J.M. Keuls

Colofon
Deze twee en veertig kwatrijnen van Omar Khayyam werden door den dichter Ponticus in de Nederlandsche taal uit de Engelsche bewerking van Edward FitzGerald overgebracht. Dit boek is het vierde deel in de reeks QUOUSQUE TANDEM. Het werd gezet uit de letter Egmont en in het verborgene gedrukt op Hollandsch papier in een oplage van 525 van 1-500 en van I-XXV genummerde exemplaren. De laatsten bleven ter beschikking van de Uitgeverij De Bezige Bij. 1944. Dit is no…

Naar Omar Khayyam

Naar Omar Khayyam
In: ’t Spuigat. – [Groningen : H.N. Werkman]. – [30 p.] ; 24 cm.

[Yzebrands ps. van M.L. Huizenga].

7 kwatrijnen op pag. 27-28.