Het jaar van Omar Khayyám

Het jaar van Omar Khayyám. Janneke van der Veer
In: Boekenpost, jrg. 17 (2009), nr. 101, p. 43-45

2009 is niet alleen het jaar van Darwin en Calvijn, het is ook het jaar van de Perzische dichter Omar Khayyám. Dit jaar is het namelijk 150 jaar geleden dat de eerste Engelse bewerking van aan hem toegeschreven gedichten verscheen. Bovendien is het 200 jaar geleden dat Edward FitzGerald (1809-1883), die voor deze bewerking heeft gezorgd, geboren is. Alle aanleiding dus voor een gesprek met Jos Biegstraaten, voorzitter van het Omar Khayyám Genootschap.

Omar Khayyám in Meermanno

Omar Khayyám in Meermanno. De vele gedaanten van de befaamde Rubáiyát. Thijs Kramer
In: Den Haag Centraal, 27-3-2009

Bespreking van de tentoonstelling in Meermanno, naar aanleiding van het feit dat 150 jaar geleden de eerste Engelse bewerking van aan hem toegeschreven gedichten verscheen, en dat 200 jaar geleden Edward FitzGerald (1809-1883) werd geboren.

A book in the wilderness

A book in the wilderness. FitzGerald’s Rubáiyát of Omar Khayyám 150 years in print and image. Jos Biegstraaten en Jos Coumans. Amsterdam, Rozenberg, 2009. 125 p. ISBN 978903610141.

Catalogue issued in conjunction with the exhibition „Een boek in de woestijn. Omar Khayyám, 150 jaar in Engelse vertaling“ held at Museum Meermanno, The Hague from January 31st to 5th April 2009

Abstract
Illustrated catalogue to the exhibition, focusing on aspects of typography and illustration of the Rubáiyát, showing the development of the private press movement. Several versions of FitzGeralds translation, including American private presses, such as the Roycrofters, were exhibited, together with commercial illustrated editions that were influenced by Morris’ Kelmscott Press, on the one hand and imitations of Persian manuscripts on the other hand. Attention was also drawn to Dutch illustrated editions of Omar Khayyám and miniature book editions of Omar Khayyam. In all about one hundred books were on show.
Inhoud

– Foreword by Leo Voogt
– Introduction
– Edward FitzGerald: first editions
– Edward FitzGerald: pirated and facsimile editions
– USA: Mosher and Bradley
– Morris’ influence: UK, USA and The Netherlands
– USA: The Roycroft Printing Shop
– English presses
– The first illustrated editions
– Illustrated editions: commercial publishers
– Illustrated editions: some techniques
– Dutch illustrators
– Miniatures and small books
– Select bibhography and further reading
– Index

Omar Khayyam. Rubaiyat

Omar Khayyam. Rubaiyat. Bewerkt door Gerard Burger. – Deventer : Tarcisius, 2009. – 41 p.; 20 cm.

Tachtig kwatrijnen, met als extra vier kwatrijnen van FitzGerald, vier van Leopold en twee van Boutens.

De Rubaiyat van Omar Khayyam in de bewerking van Gerard Burger is gedrukt in april 2009. De oplage bedraagt 30 genummerde en gesigneerde exemplaren, bestemd voor vrienden van Gerard en voor hen die tot grote steun waren gedurende zijn ziekte. Dit is nummer:

2e druk in 2013, oplage 250 ex.

Inhoud

– Inleiding, p. 5
– [Rubaiyat], p. 7
– Beroemde bewerkingen, p. 29
– Edward FitzGerald, p. 31
– J.H. Leopold, p. 35
– P.C Boutens, p. 39

Tien kwatrijnen

Tien kwatrijnen. Jaap van den Born.
In: De Tweede Ronde. – Amsterdam : De Tweede Ronde, 2009.

Vol. 30, nr. 1 (spring 2009)p. 170-173. Iraans nummer.
Vijf kwatrijnen naar E. Heron-Allen, en vijf kwatrijnen naar Karim Emami. Met Engelse tekst.

De ware zin heeft niemand nog verstaan

De ware zin heeft niemand nog verstaan. Kwatrijnen van Omar Khayyâm en andere Perzische dichters. In het Perzisch met een Nederlandse vertaling, toelichting en een nawoord door J.T.P. de Bruijn. – Amsterdam : Bulaaq, 2009. – 160 p.; 19,5 cm. – ISBN: 9789054601128.

68 kwatrijnen van Khayyám. Perzische tekst op even pagina’s, Nederlandse tekst op oneven pagina’s.

12 kwatrijnen werden in een eerdere publicatie van De Bruijn opgenomen: Een karavaan uit Perzië, 2002, nrs. 1, 2, 29, 5, 6, 7, 8, 10, 19, 22, 25, 28.