Omar Khayyam’s Rubaiyat

Omar Khayyam’s Rubaiyat. Naar het Engelsch van Fitz-Gerald, met illustraties door Jessie M. King en bandteekening van C.L. van Balen door Chr. van Balen. – Amsterdam : Scheltens & Giltay, 1910. – 54 p.; 17 cm. – (Vrienden uit den vreemde ; 1)

76 kwatrijnen. Met 4 zwart-wit illustraties.
De vertaling van Van Balen verscheen eerder het zelfde jaar in een reeks afleveringen van het tijdschrift De Kunst.

– Inleiding, p. 5
– De Rubaiyat, p. 11
– Aanteekeningen, p. 51