Omar Khayyám en secularisme

Lang voordat de Verlichting in de christelijke wereld (1685–1815) zijn intrede deed, was er sprake van secularisme in het Perzische culturele domein. Arash Ghajarjazi, als post-doctoraal onderzoeker verbonden aan het Beyond Sharia project van de Universiteit Utrecht, onderzoekt non-conformistische ideeën en de opkomst van secularisme in het middeleeuwse Perzische culturele gebied. Hij bestudeert het werk van Perzische intellectuelen die de islam bekritiseerden, waaronder Omar Khayyám. Zijn denken is soms ronduit atheïstisch te noemen en zijn kwatrijnen zijn nog steeds wereldberoemd. In een interview licht Ghajarjazi zijn bevindingen toe.