Tuisboekerye. Rubáiyát Omar Khayyám

Tuisboekerye. Rubáiyát Omar Khayyám. Jean van Zyl
In: Kaapse Bibliotheek, 2001, maart-april, p. 16-17

Portret van een verzamelaarster van de Rubaíyát en van haar verzameling.

Omar Khayam

Omar Khayam. J.H. Leopold
In: De Nederlandsche Spectator, 1906, nr. 11, p. 401–405

Beschouwing over Khayyám, onder andere naar aanleiding van Life if Omar al-Khayyámi, een  levensbeschrijving door J.K.M. Shirazi, over het wezen en de betekenis van zijn werk en zijn kwatrijnen.

“Hat Omar Khayyám bistien en sels kwatrinen skreaun?”

“Hat Omar Khayyám bistien en sels kwatrinen skreaun?”
In: It Hestelân, 1961, vol. 25, nr. 1

Verslag van een lezing van Inne de Jong, over de vraag of Khayyám werkelijk heeft bestaan en of hij de auteur is van de aan hem toegeschreven kwatrijnen.

Nouvelles recherches sur les quatrains d’Omar Khayyam.

Nouvelles recherches sur les quatrains d’Omar Khayyam. J.H. Kramers
In: Acta Orientalia, vol. vii (1929), p. 312–318.

Kramers bespreekt A. Christensen’s “Critical studies in the Rubá’iyát of ‘Umar-i-Khayyám” (1927), en P. Salet’s “Omar Khayyam, savant et philosophe”, (1927)

De bronnen van Leopolds Oostersche gedichten

De bronnen van Leopolds Oostersche gedichten. J. Hulsker
In: De Gids, jrg. 99 (1935), 4e deel, p. 40-71

Onderzoek naar de bronnen die J.H. Leopold gebruikte bij het vertalen van de gedichten die onder de titel “Oostersch” werden gepubliceerd, en naar de werkwijze die Leopold daarbij volgde.

Rubaiyat

Rubaiyat. P.J.M.
In: De vlam; weekblad voor vrijheid en cultuur, jrg 4, 1948, no 40, p. 11

Kort signalement, door P.J.M., van de vertaling uit 1947 door J. van Schagen.

Omar Khayyam

Omar Khayyam. N. Kluwer
In: Mens en kosmos , jrg. 4 (1948), jan., p. 72-79

Beschouwing over Khayyam, zijn tijd en zijn filosofie, over de kwatrijnen en een aantal Nederlandse vertalers, onder meer Leopold, Boutens en Keuls.

Omar Khayyam, Rubaiyat

Omar Khayyam, Rubaiyat.
In: De Gids, vol. 119, 1956, nr. 1, p. 223

Bespreking [door Bert Voeten] van de vertaling van Van Vooren (1955)

Op zoek naar Omar’s stem

Op zoek naar Omar’s stem. E.F. Tijdens
In: De Nieuwe Stem, jrg. 12 (1957), nr. 3, p. 143-151

Naar aanleiding van de vertaling van J.A. Vooren (Amsterdam, 1955) bespreekt Tijdens het interpretatie-vraagstuk inzake het mystieke karakter van de rubáiyát.