La roseraie du savoir

La roseraie du savoir. Choix de quatrains mystiques tirés des meilleurs auteurs persans; traduits pour la première fois en fançais; avec une introduction et des notes critiques, littéraires et philosophiques par Hocéÿne-Âzad. – Leide : Paris, Brill, Guilmoto, 1906. – XXXV, 358 p., 17 cm.

Bevat 10 kwatrijnen van Omar Khayyám, nrs. 65, 129, 149, 382, 405, 413, 429, 447, 461, 465.
Kwatrijn 405 is door J.H. Leopold vertaald en opgenomen in de reeks Soefisch, nr. 25.

Omar Chajjam

Omar Chajjam. J.H. Kramers.
In: Analecta Orientalia. Leiden, Brill, 1954, p. 306-360.

Kramers behandelt de culturele en literaire achtergrond waaruit de kwatrijnen van Chajjam tot ons zijn gekomen, en probeert in verband daarmede te bepalen in hoeverre van dit Oosterse erfdeel gezegd kan worden dat het ons letterkundig bezit verrijkt heeft.

Omar Chajjâm en zijn invloed op de letterkunde

Omar Chajjâm en zijn invloed op de letterkunde. J.H. Kramers
In: Handelingen en levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1942-1943. Leiden, Brill, 1944.

Verslag van de lezing van dr. J.H. Kramers in de vergadering van 9 Januari 1943