Versies van Omar Khayyam

Versies van Omar Khayyam
In: C. Louis Leipoldt, Versamelde gedigte (ed. J.C. Kannemeyer). Tafelberg, Kaapstad 1980. P. 484-485

13 kwatrijnen