De bronnen van Leopolds Oostersche gedichten

De bronnen van Leopolds Oostersche gedichten. J. Hulsker
In: De Gids, jrg. 99 (1935), 4e deel, p. 40-71

Onderzoek naar de bronnen die J.H. Leopold gebruikte bij het vertalen van de gedichten die onder de titel “Oostersch” werden gepubliceerd, en naar de werkwijze die Leopold daarbij volgde.

Omar Khayyam, Rubaiyat

Omar Khayyam, Rubaiyat.
In: De Gids, vol. 119, 1956, nr. 1, p. 223

Bespreking [door Bert Voeten] van de vertaling van Van Vooren (1955)

Omar Chajjam van Nischapoer en zijne plaats in de Perzische literatuur

Omar Chajjam van Nischapoer en zijne plaats in de Perzische literatuur. Oege Meynsma
In: De Gids, jrg. 55 (1891), p. 504-534

Meynsma was de eerste die in Nederland aandacht besteedde aan Omar Khayyáms rubáiyát, mede naar aanleiding van de Duitse vertaling van Bodenstedt en de Engelse versie van FitzGerald. Na een inleiding over de literaire achtergronden van de Perzische poëzie, gaat Meynsma uitgebreid op beide versies in en vergelijkt ze met elkaar.