Uit Rubaiyat door Omar Khayyam

Uit Rubaiyat door Omar Khayyam. H.W.J.M. Keuls
In: Criterium, vol. 2 (1941), p. 311-312

5 kwatrijnen naar FitzGerald, 2 kwatrijnen naar Klabund

Rubaiyat van Omar Khayyam

Rubaiyat van Omar Khayyam. Naar de vijf Engelse versies van Edward FitzGerald in het Nederlands vertaald door Maurits de Doncker. – Gent : [s.n.], 1951. – 49 p.; 21 cm.

102, 9 kwatrijnen.

Colofon
Dit boek werd, in opdracht van de vertaler, in de maand December van het jaar 1951 op 175 exemplaren gedrukt op de persen van de Drukkerij Magerman te Strijpen-Zottegem.

Kwatrijnen van Omar Khayyam

Kwatrijnen van Omar Khayyam. Ponticus. Illustraties van John Buckland Wright. – Amsterdam : De Bezige Bij, 1944. – 21 p.; 29 cm.

42 kwatrijnen

Ponticus = ps. van H.W.J.M. Keuls

Colofon
Deze twee en veertig kwatrijnen van Omar Khayyam werden door den dichter Ponticus in de Nederlandsche taal uit de Engelsche bewerking van Edward FitzGerald overgebracht. Dit boek is het vierde deel in de reeks QUOUSQUE TANDEM. Het werd gezet uit de letter Egmont en in het verborgene gedrukt op Hollandsch papier in een oplage van 525 van 1-500 en van I-XXV genummerde exemplaren. De laatsten bleven ter beschikking van de Uitgeverij De Bezige Bij. 1944. Dit is no…

Rubaiyat. Omar Khayyam

Rubaiyat. Omar Khayyam. Vertaald uit het engels door W. Onderwater. Illustraties van Edmund J. Sullivan. – [S.l. : s.l.], ca. 1980. – 48 p.; 21 cm.

47 kwatrijnen

Ontwaak nu …

Ontwaak nu …
In: Het wonder van Perzië. H. van Praag. – Hilversum; Antwerpen : De Haan; Standaard Boekhandel, 1967. P. 88-89

13 kwatrijnen in een hoofdstuk getiteld: VII. De Perzische divan. Later ook verschenen in: Lyriek in drie regels als hoogste Japanse taalkunst. Henri van Praag. In: Prana, voorjaar 1977, nr. 7, p. 40 e.v.

Naar Omar Khayyam

Naar Omar Khayyam
In: ’t Spuigat. – [Groningen : H.N. Werkman]. – [30 p.] ; 24 cm.

[Yzebrands ps. van M.L. Huizenga].

7 kwatrijnen op pag. 27-28.

Kwatrijnen van Omar-I-Chayyám

Kwatrijnen van Omar-I-Chayyám. Uit het Perzisch vertaald door Frits Pijl. Met een inleiding van J.H. Kramers. – Baarn : De Boekerij, 1947. – 42 p.; 23 cm.

126 kwatrijnen

Colofon
De “Kwatrijnen van Omar-i-Chayyâm” uit het Perzisch vertaald door Frits Pijl, met een inleiding van Prof. Dr. J.H. Kramers, gedrukt bij de Kon. Ned. Boekdrukkerij H.A.M. Roelants te Schiedam op Propatria-papier van Van GElder Zonen, typografische verzorging van Johan H. van Eikeren, werd uitgegeven door De Boekerij te Baarn in een genummerde oplage van 500 exx. De nummers I-XXV, door den vertaler gesigneerd, zijn niet in de handel. Dit is nummer

Tien kwatrijnen van Omar-I-Chayyam

Tien kwatrijnen van Omar-I-Chayyam. [Frits Pijl]. – Zaandijk : [s.n.], 1951. – 13 p.; 11,5 x 14 cm.

Als aparte bijlage bij: Kerst- en Nieuwjaarsgrafiek door Johan Schwencke en Klaas Woudt. Zaandijk : Stichting De getijden Pers, 1951.

“Ter gelegenheid van de jaarwisseling worden U deze tien door Frits Pijl vertaalde kwatrijnen toegezonden door Mieke en Klaas Woudt, die U van harte een gelukkig 1952 toewensen. Zaandijk, December 1951.”