In een Perzische taveerne

In een Perzische taveerne. Kwatrijnen van Robayaat Omar Khayyaam uit het Perzisch vertaald door R.C. met een inleidend woord van Jozef Simons.
In: Bladen voor de Poëzie, 1 (1937), 11 (dec.)

31 kwatrijnen