Rubaiyat van Omar Khayyam

Rubaiyat van Omar Khayyam. Naar de vijf Engelse versies van Edward FitzGerald in het Nederlands vertaald door Maurits de Doncker. – Gent : [s.n.], 1951. – 49 p.; 21 cm.

102, 9 kwatrijnen.

Colofon
Dit boek werd, in opdracht van de vertaler, in de maand December van het jaar 1951 op 175 exemplaren gedrukt op de persen van de Drukkerij Magerman te Strijpen-Zottegem.

Omar Khayyam. Rubaiyat

Omar Khayyam. Rubaiyat
In: Te weten dat men speelt : gedichten met tekeningen van de schrijver / Jan Weiland. – p. 109-139

115 kwatrijnen. – Met Aantekeningen bij ‘Rubaiyat’; Verklaringen.

Herziene versie van de uitgave van de Wereld-Bibliotheek-Vereniging, 1960.

 

Omar Khayyam. Rubaiyat

Omar Khayyam. Rubaiyat. [J. Weiland]. – Amsterdam; Antwerpen : Wereld-Bibliotheek-Vereniging, 1960. – 61 p.; 13 x 19,5 cm.

Herdruk 1961

115 kwatrijnen. Met 11 illustraties in zwart-wit.

Colofon
‘Rubaiyat van Omar Khayyam werd, naar het Engels van Edw. FitzGerald, vertaald en van illustraties en omslag voorzien door Joh. Weiland, ingeleid door F.P. Huygens, gedrukt op de persen van Drukkerij ’t Koggeschip te Amsterdam voor de leden van de Wereld-Bibliotheek-Vereniging als najaarspremie 1960.’

Omar Khayyâm. Rubaiyat

Omar Khayyâm. Rubaiyat. Metrisch vertaald door J.A. Vooren. Met een inleiding van E.F. Tijdens. Tweede, herziene en vermeerderde druk. – Deventer : Kluwer, 1966. – xviii, 212 p.; 18 cm. – (Oriënt serie)

627 kwatrijnen.

Inhoud

– 76 kwatrijnen naar de vertaling van het Cambridge-manuscript, p. 1)
– 158 kwatrijnen naar de vertaling van het Bodleian-manuscript, p. 19
– 116 kwatrijnen naar de parafrase van Edw. FitzGerald, p. 53
– 58 kwatrijnen naar de vertaling van E.H. Whinfield, p. 79
– 120 kwatrijnen naar de parafrase van Richard le Gallienne, p. 93
– 28 kwatrijnen naar de vertaling van C.H. Rempis, p. 119
– 7 kwatrijnen naar de vertaling van Friedrich Rosen, p. 127
– 28 kwatrijnen naar vertalingen van H.G. Preconi, C.J. Pickering, F. Toussaint, J. von Hammers Purgstall, Claude Field, John Pollen, E.B. Cowell, Horace A. Thorner, A. Christensen en een onbekende bron, p. 131
– Ter verantwoording enige aantekeningen, p. 139
– Nederlandse vertalingen van de Rubaiyat, p. 157
– Verklarende woordenlijst, p. 177
– Alfabetisch register op de kwatrijnen [met verwijzing naar de vertalingen], p. 193

Omar Khayyám. Rubaiyat

Omar Khayyám. Rubaiyat. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Johan van Schagen. – Amsterdam : Bigot & Van Rossum, 1947. – 64 p.; 17,5 cm. – (De Uilenreeks – 51)

83 kwatrijnen

Content

– Ten geleide, p VI
– Omar Khayyam, p. 7
– Tekst, p. 18
– Noten bij de kwatrijnen, p. 40
– Gestalten van Omar in vertalingen en studies, p. 43schagen
– Literatuurlijst met aantekeningen, p. 52
– Naschrift, p. 62

Omar Khayyam

Omar Khayyam. Vertaald door Johan van Schagen. Litho’s van Theo Forrer. – Laren : Saturnus, 1954. – 19 p., 32 cm.

32 x 25 cm.; 19 p. (9 losse enkelvoudige katernen in band)
Met apart vel Toelichting. Kwatrijnen van FitzGerald, en enkele andere vertalers.

Oplage van 100 exemplaren waarvan 85 in de handel. Genummerd ex.

Omar Khayyam’s Rubaiyat

Omar Khayyam’s Rubaiyat. Naar het Engelsch van Fitz-Gerald, met illustraties door Jessie M. King en bandteekening van C.L. van Balen door Chr. van Balen. – Amsterdam : Scheltens & Giltay, 1910. – 54 p.; 17 cm. – (Vrienden uit den vreemde ; 1)

76 kwatrijnen. Met 4 zwart-wit illustraties.
De vertaling van Van Balen verscheen eerder het zelfde jaar in een reeks afleveringen van het tijdschrift De Kunst.

– Inleiding, p. 5
– De Rubaiyat, p. 11
– Aanteekeningen, p. 51

Omar Khayyam. Rubaiyat

Omar Khayyam. Rubaiyat. In de vertalingen van Edward FitzGerald & Theo van Raalte. Met een verantwoording van Johan van Schagen. – Woubrugge : Avalon Pers, 1992. – 74 p.; 21 cm.

De Rubaiyat van Omar Khayyam, in de vertalingen van Edward FitzGerald en Theo van Raalte, werd gezet uit de Garamond en gedrukt op Zerkall-Bütten door de Avalon Pers te Woubrugge. Het typen en gieten van de letter werd verzorgd door J.C. Knijnenburg en H. Saveur. Het frontispice bij de nummers 1-100 is gemaakt door Frans de Jong, de ets bij de nummers 101-175 is vervaardigd door Theo Forrer. De oplage bedraagt 175 exemplaren en kwam gereed in januauri 1992.

Honderd-één-en-90 Kwatrijnen uit mijn bestaan …

Honderd-één-en-90 Kwatrijnen uit mijn bestaan met een Envoi op diverse thema’s als daar zijn: wijn, liefde & vergankelijkheid “gedicht en gedacht” door E.G.O. Crabbe. – [S.l.] : Friday, 1999. – 68 p.; 21,5 cm.

Proloog. – Profiel van een ’tentenmaker’. – Wat is een “rubaiyat? – De vertaler van het eerste uur. – Een aantal manuscripten. – Vijf verschillende edities. – Een vijftal themata in kwatrijnvorm vergeleken. – Kwatrijn 1 op de eerste rij! Enkele vertalingen ter vergelijking. – Honderd en meer kwatrijnen uit eigen pen. – Over Liefde en enkele andere heerlijke levenskwalen. – Documentatie over Omar Khayyam en zijn kwatrijnen.

Uitgave in eigen beheer, genummerde oplage van vijftig exemplaren.