In een Perzische taveerne

In een Perzische taveerne. Kwatrijnen van Robayaat Omar Khayyaam uit het Perzisch vertaald door R.C. met een inleidend woord van Jozef Simons.
In: Bladen voor de Poëzie, 1 (1937), 11 (dec.)

31 kwatrijnen

Kwatrijnen van Omar-I-Chayyám

Kwatrijnen van Omar-I-Chayyám. Uit het Perzisch vertaald door Frits Pijl. Met een inleiding van J.H. Kramers. – Baarn : De Boekerij, 1947. – 42 p.; 23 cm.

126 kwatrijnen

Colofon
De “Kwatrijnen van Omar-i-Chayyâm” uit het Perzisch vertaald door Frits Pijl, met een inleiding van Prof. Dr. J.H. Kramers, gedrukt bij de Kon. Ned. Boekdrukkerij H.A.M. Roelants te Schiedam op Propatria-papier van Van GElder Zonen, typografische verzorging van Johan H. van Eikeren, werd uitgegeven door De Boekerij te Baarn in een genummerde oplage van 500 exx. De nummers I-XXV, door den vertaler gesigneerd, zijn niet in de handel. Dit is nummer

Tien kwatrijnen van Omar-I-Chayyam

Tien kwatrijnen van Omar-I-Chayyam. [Frits Pijl]. – Zaandijk : [s.n.], 1951. – 13 p.; 11,5 x 14 cm.

Als aparte bijlage bij: Kerst- en Nieuwjaarsgrafiek door Johan Schwencke en Klaas Woudt. Zaandijk : Stichting De getijden Pers, 1951.

“Ter gelegenheid van de jaarwisseling worden U deze tien door Frits Pijl vertaalde kwatrijnen toegezonden door Mieke en Klaas Woudt, die U van harte een gelukkig 1952 toewensen. Zaandijk, December 1951.”

Kwatrijnen van Omar-I-Chayyâm

Kwatrijnen van Omar-I-Chayyâm. Frits Pijl. – Amsterdam : De Dolle Hond, 2001. – 28 p.; 20 cm.

Roofdruk van de uitgave uit 1947

Liederen van Khayyam

Liederen van Khayyam. Sadegh Hedayat ; vertaalwerk Ali Soleimani. – Drachten : Het Talenhuis, 2013. – 350 p.; 19,5 cm. – ISBN: 9789078660217

143 kwatrijnen.
Hommage aan de honderdentiende geboortedag van Sadegh Hedayat 17 februari 1903, Teheran, Iran – 8 april 1951, Parijs, Frankrijk. Oorspronkelijke titel: Taraneh-haye Khayyam.

Inhoud

– Voorwoord, p. 7
– Inhoudsopgave, p. 9
– Noot van de vertaler, p. 11
– Inleiding van Sadegh Hedayat, p. 13
– Filosoof Khayyam, p. 33
– Dichter Khayyam, p. 77
– Liederen van Khayyam, p. 99
– Het geheim van de schepping, p. 101
– De pijn van het leven, p. 119
– Het vaststaande lot, p. 131
– De levensloop, p. 141
– Draaiende stoffen, p. 167
– Laat maar waaien!., p. 185
– Het stelt helemaal niets voor! p. 215
– Geniet van het moment! p. 233
– Een korte levensbeschrijving van Omar Khayyam, de heer van de wijn, p. 261
– Nawoord, p. 279
– Een korte levensbeschrijving van Sadegh Hedayat, p. 307
– Plattegrond van de begraafplaats Le Père Lachaise, p. 337
– Foto van het grafmonument van Sadegh Hedayat, p. 339
– Literatuurlijst, p. 341
– Verdere literatuur, p. 343
– Gevonden resultaten uit ISBN-bestand, p. 345
– Het grafmonument van Omar Khayyam in Neishabour – Iran, p. 351

Omar Chajjaam

Omar Chajjaam
In: Een karavaan uit Perzië. Klassieke Perzische poëzie. Ingeleid, uitgekozen, uit het Perzisch vertaald en geannoteerd door J.T.P. de Bruijn. – Amsterdam : Bulaaq, 2002. – ISBN: 9789054600640. Pp. 353-356.

Herdruk 2008

12 kwatrijnen, voorafgegaan door een korte inleiding.

De ware zin heeft niemand nog verstaan

De ware zin heeft niemand nog verstaan. Kwatrijnen van Omar Khayyâm en andere Perzische dichters. In het Perzisch met een Nederlandse vertaling, toelichting en een nawoord door J.T.P. de Bruijn. – Amsterdam : Bulaaq, 2009. – 160 p.; 19,5 cm. – ISBN: 9789054601128.

68 kwatrijnen van Khayyám. Perzische tekst op even pagina’s, Nederlandse tekst op oneven pagina’s.

12 kwatrijnen werden in een eerdere publicatie van De Bruijn opgenomen: Een karavaan uit Perzië, 2002, nrs. 1, 2, 29, 5, 6, 7, 8, 10, 19, 22, 25, 28.