Op zoek naar de waarheid

Op zoek naar de waarheid. Jos Coumans
In: De Literatuurkrant, november 1984, p. 15-17.

Algemeen artikel over Khayyam, de rubaiyat en de vertalingen, met name ook de Nederlandse.

Leven is lijden

Leven is lijden. Jos Coumans
In: De Literatuurkrant, najaar 1982, p. 27-28.

Over de poëzie van J.H. Leopold, met bespreking van enkele kwatrijnen van Khayyam.