Startpagina | Over deze site | Contact
U bevindt zich hier: Startpagina » Vergelijken » A Book of Verse

"A Book of Verse ..."

Het vergelijken van (vertaalde) kwatrijnen wordt problematisch zodra er verschillende bronnen in het geding zijn. Er bestaat niet zo iets als een oertekst die als bron voor allerlei vertalingen is gebruikt, hoewel er pogingen zijn gedaan om vast te stellen welke kwatrijnen authentiek zijn, dat wil zeggen: met een grote mate van zekerheid aan Khayyám toegeschreven kunnen worden. Dat betekent dat er van een kwatrijn een groot aantal varianten in omloop zijn, die op hun beurt weer in allerlei varianten zijn vertaald. Daarom kun je niet zonder meer zeggen dat kwatrijn x in de vertaling van dichter A hetzelfde is als kwatrijn y van dichter B, tenzij ze beiden dezelfde bron gebruikt hebben.

In het geval van kwatrijn XI van FitzGerald is het interessant om na te gaan in hoeverre FitzGerald zelf getrouw was aan zijn bron, nog afgezien van de verschillen tussen de verschillende versies van zijn eigen vertaling.

Here with a Loaf of Bread beneath the Bough,
A Flask ofWine, a Book of Verse - and Thou
Beside me singing in the Wilderness -
And Wilderness is Paradise enow.
Here with a little Bread beneath the Bough,
A Flask of Wine, a Book of Verse - and Thou
Beside me singing in the Wilderness -
Oh, Wilderness were Paradise enow!
A Book of Verses underneath the Bough,
A Jug of Wine, a Loaf of Bread - and Thou
Beside me singing in the Wilderness -
Oh,Wilderness were Paradise enow!
Nr. XI (1859) Nr. XII (1868) Nr. XII (1879)

Overigens ligt de zaak nog iets gecompliceerder wat betreft kwatrijn XI. Volgens Heron-Allen moeten we kwatrijn X en XI (of XI en XII in de latere versies) in hun samenhang beschouwen. Heron-Allen geeft twee teksten uit het Ouseley MS 140 die FitzGerald gebruikt zou hebben, namelijk de nummers O.149 en O.155. Zie Heron-Allen, 1899.

Zie ook het boeiende hoofdstuk "... and Thou Beside me singing in the Wilderness" dat Hans de Bruijn schreef over dit dubbelkwatrijn en de interpretatie daarvan, in Jaarboek 5 van het Omar Khayyám Genootschap.

Klik in de lijst rechts om een selectie te bekijken van niet-Nederlandse vertalingen van kwatrijnen die met kwatrijn XI bij FitzGerald corresponderen.
Het is belangrijk hierbij te bedenken dat er geen sprake kan zijn van vertalingen van kwatrijn XI, omdat de andere vertalers niet FitzGerald vertaald hebben, maar andere bronnen. Op grond van concordantietabellen, die in de verschillende kritische uitgaven van de Rubáiyát zijn opgenomen, kan een reeks kwatrijnen geïdentificeerd worden die steeds met elkaar corresponderen. Dit wordt momenteel verder in kaart gebracht, waarbij we proberen alle tabellen te combineren tot één meta-tabel.