Startpagina | Over deze site | Contact
U bevindt zich hier: Startpagina » Invloed » Letteren » Onderzoek en studie

Noten

1

Meynsma, Oege. 'Omar Chajjam van Nischapoer en zijne plaats in de Perzische literatuur'
In: De Gids, jrg. 55 (1891), p. 504-534
Link naar DBNL

2

Leopold, J.H. 'Omar Khayam'. In: De Nederlandsche Spectator, jrg. 47 (17 maart 1906)

3

Scharten, Carel. De roeping der kunst. Amsterdam, Maatschappij voor Goede en Goedkoope lectuur, 1917.
PDF

4

Kwee, Kek Beng. Li Tai Po : een kleine studie over China's grootsten dichter. Batavia, Drukkerij Sin Po, 1927.

5

C., J. 'Old Fitz'. In: Vragen van den dag. Vragen van den dag: Maandschrift voor Nederland en koloniën, (jrg. 45) 1930, pp. 836-844.
Link naar Delpher

6

Hulsker, J. 'De bronnen van Leopolds Oostersche gedichten'. In: De Gids, (jrg. 99), 1935, nr. 4, pp. 40-71.
Link naar DBNL

7

Kramers, J.H. 'Omar Chajjâm en zijn invloed op de letterkunde'. Verslag van een lezing. In: Handelingen en levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1942-1943. Leiden, Brill, 1944.
Link naar DBNL

Kramers, J.H. 'Omar Chajjâm'. In: Analecta Orientalia, 1954, pp. 306-330.

8

Warners, J.D.Ph. Het Nederlandse kwatrijn. Amsterdam, Meulenhoff, 1947.

9

Brouwer, J. H. De Fryske fjouwerrigel : in studzje. Drachten, Laverman, 1953.

10

Tijdens, E.F. 'Op zoek naar Omar's stem' in De Nieuwe Stem, (jrg. 12), 1957, nr. 2, pp. 143-151.

11

Sötemann, A.L., en H.TM. van Vliet. (eds.) J.H. Kwatrijnen van Omar Khayyam, voorafgegaan door een beschouwing over de Perzische dichter. Uitgegeven en voorzien van de door Leopold gebruikte bronnen door A.L. Sötemann en H.T.M. van Vliet. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1981.

12

Begheyn, Paul . 'P.C. Boutens en zijn Engelse bewonderaar Henry Wildermuth'. In: Maatstaf, jrg. 40 (1992), afl. 3 (mrt.), p. 1-17.
Prick, H.G.M. ''That fuller understanding, each to each'. Lodewijk van Deyssel en Henry Wildemuth.' In: Maatstaf, jrg. 40 (1992), afl. 10 (okt.), p. 48-69.
Prick, H.G.M. ''Hear from the higher world thy destiny'. Lodewijk van Deyssel en Henry Wildemuth (II).' In: Maatstaf, jrg. 41 (1993), afl. 9 (sept.), p. 1-16.
Prick, H.G.M. ''The only friend I have ever had'. Lodewijk van Deyssel en Henry Wildemuth (III).' In: Maatstaf, jrg. 42 (1994), afl. 1 (jan.), p. 8-26.

13

Halsema, Dick van. 'Bittere zekerheid. J.H. Leopold over Omar Khayyam'. In: De Perzische muze in de polder. De receptie van Perzische poëzie in de Nederlandse literatuur. Amsterdam, 2006, pp. 115-135.
- . 'Bitter certainty: J.H. Leopold on 'Umar Khayyám'. In: The great 'Umar Khayyám. A global reception of the Rubáiyát. Leiden, 2012, pp. 129134.

14

Goud, Marco, & Asghar Seyed-Gohrab. (red.) De Perzische muze in de polder. De receptie van de Perzische poëzie in de Nederlandse literatuur. Amsterdam, Rozenberg, 2006.

15

Seyed-Gohrab, A.A. (ed.) The great 'Umar Khayyám. A global reception of the Rubáiyát. Leiden, Leiden University Press. 2012.

16

Spillebeen, Willy. 'Omar Khayyam en zijn Rubaiyat (bij wijze van inventaris)'. In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Jaargang 2007. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent 2007.
Link naar DBNL

17

Claes, Paul. De Liefste. Onsterfelijke liefdesverzen. Amsterdam, Meulenhoff, 1990. (2e dr.)
Claes, Paul. Mimicry. Leuven, Kritak, 1994.
Claes, Paul. Het hart van de schorpioen. Amsterdam, De Bezige Bij, 2002.
Claes, Paul. De waaier van het hart. Amsterdam, De Bezige Bij, 2002.

18

Vleugels, J.M. Een vergelijkend onderzoek naar J.H. Leopolds vertaling van 26 kwatrijnen uit E.H. Whinfields "The Quatrains". Middelburg, 19??.
Weekhout-Zijderveld, G.
Willem de Mérode en Omar Khayyam. Zierikzee, ca. 1990.
Burger, Gerard. J.H. Leopold en Omar Khayyam. Nijmegen, 1990.
Batenburg,Rianne. 'Op hun gevleugelde gedachten'. Over P.C. Boutens en de Rubaiyat van Omar Khayyam. Amstelveen, 2004.