Startpagina | Over deze site | Contact
U bevindt zich hier: Startpagina » Invloed » Letteren » Inspiratie en navolging

Jacob IsraŽl de Haan

Jacob Israël de Haan schrijft in Feuilletons in het Algemeen Handelsblad 1919-1924 over een ontmoeting met een Turk, genaamd Riza Tuwfik. Deze heeft medicijnen gestudeerd, maar "meer dan een dokter is hij een dichter en een taalgeleerde. Hij kent Perzisch zóó goed als Turksch. Hij heeft Omar Khayyam vertaald in het Turksch en studies over hem geschreven, waarin hij aantoont, dat een groot gedeelte van de Kwatrijnen, die op naam van Khayyam staan, niet door hem geschreven zijn." (Feuilletons in het Algemeen Handelsblad 1919-1924. Amsterdam, Algemeen Handelsblad, 1919-1924.)

In de bundel Kwatrijnen (1924) treffen we enkele verzen aan met verwijzingen naar Omar Khayyám:

Voorbeschikking
God zegt: "Ik zal, dien ik verblijd, verblijden"
Is er dan geene zonde en geene deugd?
Dan kan ik ook wel met Omar en Fachmie rijden.
De wegen van verboden Vreugd.

Als de Bijbel
Hier begrijpt men alles, wat vroeger in de Bijbel is gelezen.
Hoe heerlijk een man te moede zijne voeten wascht.
En men begrijpt, dat Omar Khayyam de waterkruik heeft geprezen
Waarin het altijd koele water ons verrast.

Kwatrijnen
Ook Griekse dichters schreven in Kwatrijnen.
Men vindt ze vaak woordlijk bij Omar weer.
Want overal zijn één der menschen pijnen.
Hun vreugde en hunne liefde, mild en teer.

Dwaasheid
Hij zegt: "Omar Khayyam heeft niet geschreven,
Alle kwatrijnen, die op zijn naam staan",
Geleerde Dwaas: heeft het Lied minder leven,
Omdat de Naam des Dichters is vergaan?
(Kwatrijnen. Amsterdam, 1944.)