Startpagina | Over deze site | Contact
U bevindt zich hier: Startpagina » Genootschap » Publicaties » Avalon Pers

Avalon Pers

Nauw verbonden met het Genootschap is de Avalon pers van Jan Keijser. Alle jaarboeken worden door deze pers gedrukt en verspreid. Daarnaast worden regelmatig uitgaven voor speciale gelegenheden gedrukt, geschreven of samengesteld door leden van het Genootschap. Bovendien verzorgde de Avalon enkele edities met vertalingen van de Rubáiyát.

2012

Kwatrijnen van Omar Khayyám

Hans Warren. Kwatrijnen van Omar Khayyam. Uitgegeven en toegelicht door Marco Goud.
Twaalf kwatrijnen in de vertaling van Hans Warren, naar de Franse editie van Claude Anet en Mirza Muhammad (1920). Deze uitgave werd gezet uit de Garamond 25 en gedrukt in een oplage van 25 exemplaren. De tekst verscheen ook in het 'Liber amicorum Jos Biegstraaten'.
[Woubrugge, 2012]. 5 p., 26,5 x 16 cm.


2011

Dronken rozen
Drie Perzische kwatrijnen van Omar Khayyam en hun vertaling.
Dit boekje wordt aangeboden wegens de doop van Gilles Hauman op 9 oktober 2011. De eerste exemplaren zijn voor het Nederlands Omar Khayyam Genootschap. De tekst is gezet uit de smalle Bembo en gedrukt door de Avalon Pers.
Nederlandse en Perzische tekst.
[Woubrugge, 2011] 2 p., 16 x 11 cm.


2010

Drie kwatrijnen
"Dit boekje werd aangeboden wegens de doop van Manon Hauman op 25 april 2010. De tekst is gezet uit de Romanée en gedrukt door de Avalon Pers".
Tekst in het Nederlands, Engels en Perzisch.
[Woubrugge, 2010] 3 p., 13 x 9 cm.


2009

7 translations
"The seven translations of a quatrain by Omar Khayyam were printed on the occasion of the conference The Lagecy of Omar Khayyam on 6 and 7 July 2009 in Leiden. The quatrains are set in Emergo and printed on Zerkall by the Avalon Press, Woubrugge."
Engelse, Nederlandse, Franse, Duitse, Italiaanse, Deense en Spaanse versie van "Awake! For morning ..."
[Woubrugge, 2009] 4 p., 12,5 x 11,5 cm.


2009

A keepsake for the Omar Khayyám Club
"Printed for the members of the Omar Khayyám Club in March 2009 as a present from Het Nederlands Omar Khayyám Genootschap. Set in Meidoorn and Van Dijck and printed on Zerkall by the Avalon Press in 99 copies."
Parodie en gelegenheidsvariant op "Here with a Loaf of Bread ..."
[Woubrugge, 2009] 3 p., 8 x 11,5 cm.


2009

Drie kwatrijnen van Edward FitzGerald met vertalingen in het Nederlands
"Bij de opening van de tentoonstelling Omar Khayyám. Een boek in de woestijn. 150 jaar in Engelse vertaling in het Museum Meermanno op 30 januari 2009 werd dit drukje door het Nederlands Omar Khayyám Genootschap aangeboden aan de aanwezigen. De tekst is gezet uit de Van Dijck en gedrukt door de Avalon Pers te Woubrugge."
Vertalingen van Slauerhoff, Jorritsma en Van Schagen van drie kwatrijnen van FitzGerald.
[Woubrugge, 2009] 2 p., 13 x 9 cm.


2009

Omar Khayyam onder de loep
"Dit uitgaafje verscheen ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling 'Omar Khayyám in Deventer' op 31 oktober 2009, in Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer. De tekst is gezet uit de Garamond en in 100 exemplaren gedrukt door de Avalon Pers te Woubrugge."
Vier 'proefvertalingen' van Han G. Hoekstra.
[Woubrugge, 2009] 2 p., 20 x 14 cm.


2005

To George Crabbe. A keepsake for the Omar Khayyám Club
"Printed for the members of the Omar Khayyám Club in March 2005 as a present from Het Nederlands Omar Khayyám Genootschap. Set in Van Dijck and printed on Simili Japon at the Avalon Pers in 99 copies."
FitzGerald's letter to Crabbe (August 4, 1863)
[Woubrugge, 2005] 4 p., 13 x 16 cm.


2001

... a Hearts's Desire
"De teksten zijn gezet uit de Arrighi en de Centaur en ter gelegenheid van de opening van de Omar Khayyám tentoonstelling in de UB Leiden op 15 november 2001 gedrukt door de Avalon Pers te Woubrugge."
7 vertalingen van 'Ah Love! could thou and I ..."
[Woubrugge, 2001] 8 p., 9 x 9,5 cm.


1998

Een kwatrijn van Omar Khayyam in de vertalingen van P.C. Boutens en Henry Wildermuth
"Bij gelegenheid van de bijeenkomst van het Nederlands Omar Khayyam Genootschap ten huize van Jan Keyser te Woubrugge op vrijdag 16 oktober 1998 wordt bovenstaand kwatrijn van Omar Khayyam, in de vertaling van P.C. Boutens voor de eerste maal openbaar gemaakt in Groot Nederland, XI, dl. 2, nr. 1, juli 1913, p. 5, herdrukt, samen met de daarvan door Henry Wildermuth gemaakte vertaling in het Engels, voor de eerste maal openbaar gemaakt in Maatstaf, XLII, nr. 1, januari 1994, p. 10, als voorpublicatie uit Henry Wildermuth, Zes Engelse vertalingen van kwatrijnen van Omar Khayyam in de vertaling van P.C. Boutens, opgenomen in het bij de Avalon Pers te Woubrugge te verschijnen Jaarboek III van het Nederlands Omar Khayyam Genootschap. De tekst werd gezet uit de Ehrhardt en in 25 exemplaren gedrukt op Ossekop door de Avalon Pers in oktober 1998."
[Woubrugge, 1998] 2 p., 26,5 x 16 cm.


1997

Een geschenkje van het Omar Khayyám Genootschap
"Deze uitgave wordt door het Omar Khayyám Genootschap aangeboden aan de aanwezigen bij de opening van de tentoonstelling 'Een Pers in druk' op 22 maart 1997 in het Museum van het Boek te Den Haag. De tekst is gezet uitde Spectrum en gedrukt op Zerkall door de Avalon Pers te Woubrugge."
Twee kwatrijnen van FitzGerald en vertalingen van Jorritsma, Van Schagen, Bremer en Blok.
[Woubrugge, 1997] 3 p., 13,5 x 14 cm.


1995

Nederlandse Vereeniging ..., 1995

Een schoone waanzin van de hoogste dichterlijke soort. Tien kwatrijnen van Omar Khayyam vertaald door P.C. Boutens met illustraties van W. Arondéus
"Een schoone waanzin van de allerhoogste dichterlijke soort werd uitgegeven door de Nederlandse Vereeniging voor Druk- en Boekkunst. De illustraties zijn gedrukt door Offsetdrukkerij Jan de Jong te Amsterdam. De tekst werd gezet uit de Bembo en op Simili Japon gedrukt door de Avalon Pers te Woubrugge. Het bindwerk werd verzorgd door Binderij Van Waarden te Zaandam. De oplage bedraagt 200 exemplaren en kwam gereed in februari 1995. Dit is nummer ..."
[Woubrugge, 1995] ongep., 32 x 24 cm.


1995

Roosje, Madelief, Kitty & Jan Keyser wensen U een heel gelukkig 1995
"Gebruikte lettertypes: FitzGerald - Romanée, Bremer - Van Dijck, Jorritsma - Lutetia, Metsier - Centaur, Van Raalte - De Roos, Van Schagen - Fournier, wens - Cancelleresca Bastarda, dit overzicht - Bembo."
Vertalingen van "Ah, fill the Cup ..." door Bremer, Jorritsma, Metsier, Van Raalte en Van Schagen.
[Woubrugge, 1994] 6 p., 10 x 12,5 cm.


1992

A keepsake for the Omar Khayyam Club
"Printed for the members of the Omar Khayyám Club in October 1992 on the occasion of it's centennial anniversary as a present from Het Nederlands Omar Khayyám Genootschap.
The translations of FitzGerald's quatrain are made by Dirk Jorritsma and Johan van Schagen, members of the Dutch Society. The illustration is by Frans de Jong. Set in Romanée and printed on Simili Japon and Eenhoorn at the Avalon Pers Woubrugge in 99 copies."
Tekst en vertaling van "For in the Market-place ..."
[Woubrugge, 1992] 3 p., 13 x 16 cm.


1992

Omar Khayyám. Rubáiyát. In de vertalingen van Edward FitzGerald & Theo van Raalte. Met een verantwoording van Johan van Schagen
"Gezet uit de Garamond en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 175 exemplaren. Het frontispiece bij de nummers 1-100 (gebonden exemplaar) is gemaakt door Frans de Jong; de ets bij de nummers 101-175 (ingenaaid) is vervaardigd door Theo Forrer."
[Woubrugge, 1992] Ongep., 24 x 15 cm.


1990

Acht kwatrijnen. Omar Khayyam
"Acht kwatrijnen van Omar Khayyam in de vertaling van H.H. Leopold. De tekst is hier samen met de Franse bron voor Leopold overgenomen uit de uitgave in 1981 door A.L. Sötemann en H.T.M. van Vliet. Gedrukt in twintig exemplaren bij de Avalon Pers te Woubrugge, waar ik in de winter van 1898-1900 te gast was. Dit is nr. ..."
[Woubrugge, 1990] 5 p., 23,5 x 16,5 cm.


1986

Een kwatrijn van Omar Khayyam
"'Een kwatrijn van Omar Khayyam' werd ter gelegenheid van de vijfenzestigste verjaardag van Nolda Morriën door Johan van Schagen verzorgd. De oplage bestaat uit 35 exemplaren en werd in april 1986 gezet uit de Palatino en gedrukt op Zerkall door de Avalon Pers te Woubrugge."
11 Nederlandse vertalingen (waaronder een Friese) van "Ah Love! could thou and I ..."
[Woubrugge, 1986] 13 p., 10 x 14 cm.