Startpagina | Over deze site | Contact
U bevindt zich hier: Startpagina » De Rubáiyát » Nederlands

Nederlands

Voor een relatief klein land heeft Nederland een aanzienlijke bijdrage geleverd wat betreft het aantal vertalingen van Omar Khayyáms kwatrijnen. Een eerste volledig overzicht hiervan werd in 1997 samengesteld voor het maartnummer van de Boekenwereld.

Chr. van Balen - 1910 Chr. van Balen (1886-1961) was de eerste die in Nederland een vertaling van de 'Rubáiyát' publice...

W. Blok - 1997 Wout Blok (1922-2010), hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, ver...

E. Bon - 2011 Omar Khayyam. 119 kwatrijnen vertaald en berijmd door Ewoud Bon. Barneveld, Boekenbent, 2011. 21...

J. van den Born - 2009 Omar Khayyam. Tien kwatrijnen, vertaald door Jaap van den Born verschenen in het tijdschrift "De ...

W. Bosma - 2014 Omar Khayyam, (1048-1123 n.C.) Perzisch dichter en astronoom. Vrije vertaling en samenvatting: Wi...

P.C. Boutens - 1913 P.C. Boutens (1870-1943) publiceerde zijn eerste Omar Khayyám vertalingen in enkele literaire tij...

G. Bremer - 1992 G.J. Bremer (1924-2011) was een van de vier oprichters van het Nederlands Omar Khayyám Genootscha...

J.T.P. de Bruijn - 2009 J.T.P. de Bruijn, emeritus hoogleraar Nieuw-Perzische taal aan de Universiteit van Leiden, public...

G. Burger - 2009 Gerard Burger (1948-2010) was voorzitter van de Deventer afdeling van het Humanistisch Verbond, e...

P. Claes - 2010 Belgisch schrijver, vertaler en criticus Paul Claes (1943) publiceerde een indrukwekkend aantal r...

R. Cnudde - 1937 R.C. (vermoedelijk René Cnudde) wordt opgevoerd als de vertaler van deze 31 kwatrijnen, uitgegeve...

E.G.O. Crabbe - 1999 Edwin Crabbe stelde een bundel samen met 191 kwatrijnen in omariaanse stijl, vergezeld door talri...

M. de Doncker - 1951 Maurits de Doncker (1903-1966), Vlaams dichter die zijn maatschappelijk engagement uitdroeg in zi...

I. de Jong - 1946 De Friese vertalingen van Inne de Jong (1894-1975) verschenen oorspronkelijk in het Friese tijdsc...

D. Jorritsma - 1954 Dirk Jorritsma (1907-2001) was een van de oprichters van het Nederlands Omar Khayyám Genootschap....

H.W.J.M. Keuls - 1941 Net als vele anderen publiceerde H.W.J.M. Keuls (1883-1968) zijn eerste vertalingen van Omars kwa...

J.H. Leopold - 1911 Negenentwintig kwatrijnen, vertaald door J.H. Leopold (1865-1925) verschenen oorspronkelijk in "D...

W. de Mérode - 1931 Willem de Mérode, of W.E. Keuning (1887-1939), zoals zijn echte naam luidde, vertaalde honderd kw...

L. Metsier - 1979 Lucas Metsier was de schrijversnaam van Albert Hijmans van den Bergh (1929-1979), bij leven psych...

D. Meursing - 2005 Dirk Meursing gaf zijn eerste vertalingen de Rubáiyát, te weten elf kwatrijnen naar FitzGeralds v...

W. Onderwater - 198? Rubaiyat. Omar Khayyam. Vertaald uit het engels door W. Onderwater. Illustraties van Edmund J. Su...

F. Pijl - 1947 Frits Pijl (pseudoniem van J. Slikboer), was de eerste die Omar Khayyám rechtstreeks uit het Perz...

Th. van Raalte - 1946 Van 1946 tot 1948 publiceerde Theo van Raalte (1913-1980), of Theo, wekelijks een gedicht in "De ...

H. van Rossum - 2003 Hans van Rossum vertaalde de Franse versie van Franz Toussaint, en publiceerde deze online op het...

J. van Schagen - 1946 Johan van Schagen (1920-2005) was een van de oprichters van het Nederlands Omar Khayyám Genootsch...

H.G.S. Snijder - 1989 H.G.S. Snijder (1900-1994), tijdens zijn leven werkzaam in de chemische industrie, publiceerde ee...

A. Soleimani - 2013 Liederen van Khayyam. Sadegh Hedayat. Vertaalwerk: Ali Soleimani. Drachten, Het Talenhuis, 2013. ...

W. Veldhuizen - 2006 Willem Veldhuizen publiceerde tien kwatrijnen in Jaarboek 4 van het Khayyám Genootschap, en nog e...

H.J. Vinkers - 2001 Rubaiyat - Omar Khayyám. Naar Edward FitzGerald. Vertaling van Henk J. Vinkers, 1990-1997. Omari...

J.A. Vooren - 1955 J.A. Vooren (1906-1990) was een van de Nederlandse vertalers die hun bundel samenstelden vanuit v...

H. Warren - 2012 Hans Warren (1921-2001), schrijver en criticus, begon Omar Khayyáms kwatrijnen te vertalen in 195...

J. Weiland - 1956 Jan, of Johan Weiland (1894 - 1976) was een veelzijdig kunstenaar die in zijn jonge jaren veel ti...

M.L. Yzebrands - 1944 M.L. Yzebrands (M.L. Huizenga, 1916) vertaalde zeven kwatrijnen volgens FitzGerald, gepubliceerd ...

Niet gepubliceerd

Naast de vertalers die hier worden genoemd, zijn er dichters en vertalers geweest die zich hebben bezig gehouden met het vertalen van Khayyáms kwatrijnen, zonder dat hun werk gepubliceerd werd. Zo is bekend dat de dichter Han G. Hoekstra een reeks kwatrijnen had vertaald, en voor een eventuele uitgave had de destijds bekende illustratrice Corina (G. Emmer-Smit) een opdracht tot illustreren en vormgeving ontvangen van uitgeverij A.J.G. Strengholt. Tot een uitgave is het echter nooit gekomen. Van Hoekstra's vertaling zijn slechts enkele kwatrijnen en fragmenten op kladblaadjes bewaard gebleven. Het voorbereidend werk van Corina is wel bewaard gebleven. In 2009 drukte de Avalon Pers een klein boekje met daarin vier 'proefvertalingen' van Hoekstra, onder de titel: "Omar Khayyam onder de loep"

Ook Hans Warren had kwatrijnen van Khayyam vertaald die echter nooit gepubliceerd werden, afgezien van enkele voorbeelden in een van zijn dagboeken, en in Zeeuws tijdschrift. Pas in 2012 werd een kleine selectie uit een reeks van honderd door Avalon pers gedrukt en uitgegeven: Hans Warren. Kwatrijnen van Omar Khayyam

In een bespreking van de vertaling van J.A. Vooren (Amsterdam, 1955), schrijft B.V. (Bert Voeten): "De voortreffelijke Omar Khayyam-vertalingen van L.Th. Lehmann, die ik enkele jaren geleden in manuskript mocht lezen, zijn bij mijn weten nooit in druk verschenen. Heeft een overmaat aan zelfkritiek hem ervan weerhouden zijn letterlijke overzettingen het licht te doen zien?" Voeten verwonderde er zich namelijk over dat Lehmann, "die zélf Khayyám uit het perzisch vertaald heeft" een voorwoord schreef bij de uitgave van Vooren, wat hij trouwens als een "uiterst sportieve geste" beschouwde. (De Gids, 1956, dl. I, p. 223).

Alfred Kossmann heeft het in De seizoenen van een invalide lezer over een buurman die hem met de Rubáiyát van Omar Khayyám in contact bracht. Deze buurman was zelf bezig met het vertalen van de kwatrijnen, maar verdere gegevens daarover geeft Kossmann niet.

Verder bestaat er een getypt manuscript met vertalingen van Han van der Burgh (Johannesburg, 1967), in het Nederlands naar het Engels van FitzGerald. Uit dit manuscript blijkt dat er ook al in een illustrator voorzien was, namelijk Michael Paterson. Tot een uitgave van de 101 kwatrijnen is het echter nooit gekomen.

Het is wel zeker dat er meer van dit soort hele en halve 'spookuitgaven' bestaan. De verzen van de tentmaker hebben velen geraakt en velen onder hen hebben het als een uitdaging opgevat om zelf ook aan het vertalen te slaan. Was bij hen ook sprake van een "overmaat aan zelfkritiek"?

'Losse' kwatrijnen

Naast dit corpus van al dan niet officieel gepubliceerde vertalingen is er een relatief klein domein van 'losse', incidentele vindplaatsen. De bekendste hiervan zijn de vertalingen van een enkel kwatrijn door J. Slauerhoff en J.C. Bloem. Verder gaat het om citaten, motto's, lijfspreuken, kwatrijnen bij speciale gelegenheden, een of meer kwatrijnen in bloemlezingen, promotiemateriaal en dergelijke. Niet zelden is de vertaler onbekend. Een inventarisatie hiervan is te vinden in het hoofdstuk Invloed.