Startpagina | Over deze site | Contact
U bevindt zich hier: Startpagina » De Rubáiyát » Nederlands

D. Jorritsma - 1954

Dirk Jorritsma (1907-2001) was een van de oprichters van het Nederlands Omar Khayyám Genootschap. Jorritsma publiceerde gedichten in een aantal literaire tijdschriften en weekbladen. Ook exposeerde hij bij verschillende gelegenheden tekeningen en schilderijen.
Een selectie van 15 kwatrijnen, naar FitzGeralds versie, verscheen in een beperkte oplage door de Amsterdamse Grafische School (1954) met tekeningen van Edwin Engels. In 1973 werden in een bloemlezing "De Gelderse bloem" 75 kwatrijnen opgenomen. De reeks verscheen daarna in een klein bundeltje uitgegeven door de Stichting Ravenberg Pers in 1983, met een herdruk in 1989.

Omar Khayyam. Rubáiyát. [Met tekeningen van Edwin Engels]. [S.l., s.n.], 1954. Printed by Amsterdamse Grafische School
Omar Khayyam. Vertaling van kwatrijnen met een inleiding. In: De Gelderse Bloem (2). Zutphen, De Walburg Pers, 1973
Uit: Omar Khayyam (naar de Engelse versie van Edward Fitzgerald). In: Avond. [S.l., s.n.], 1975
Omar Khayyam. 75 kwatrijnen in het Nederlands vertaald door Dirk Jorritsma naar de beroemde Engelse vertaling van Edward FitzGerald. Voorzien van de oorspronkelijke Perzische tekst en van de FitzGerald-vertaling. Oosterbeek, Stichting Ravenberg Pers, 1983
Omar Khayyam. 75 kwatrijnen in het Nederlands vertaald en ingeleid door Dirk Jorritsma naar de beroemde Engelse vertaling van Edward FitzGerald. Met illustraties van Hans Gorter. Voorzien van de oorspronkelijke Perzische tekst en van de Fitzgerald-vertaling. Tweede druk. Oosterbeek, Ravenberg Pers, 1989

(1)
De rozen van Iram zijn weggevaagd,
Geen mens die meer naar Jamshyd's beker vraagt,
Maar donkerrood flonkert de wijn, nog bloeit
Ergens een stille tuin die bloesems draagt.
(1954)

5
Iram met heel zijn rozenpracht verdween,
waar Jamshyd's ringenbeker bleef weet geen,
maar wijn is even purper als weleer,
aan een stil water bloeit een tuin sereen.
(1973, 1983, 1989)

Amsterdamse Grafische School, 1954 Privately printed, 1975 Ravenberg Pers, 1983 Ravenberg Pers, 1989