Startpagina | Over deze site | Contact
U bevindt zich hier: Startpagina » De Rubáiyát » Nederlands

Chr. van Balen - 1910

Chr. van Balen (1886-1961) was de eerste die in Nederland een vertaling van de 'Rubáiyát' publiceerde. Hij putte hierbij uit de verschillende versies van FitzGerald maar veroorloofde zich een aantal vrijheden. Zo liet hij een aantal kwatrijnen achterwege en veranderde hij de volgorde, hetgeen resulteerde in een reeks van 76 kwatrijnen.

Van Balen vertaalde Engelse literatuur, onder andere Oscar Wilde en publiceerde onder meer een studie over de schrijver H.G. Wells. Een tijdlang was hij medewerker aan "De kunst", een wekelijks tijdschrift gewijd aan literatuur, muziek, beeldende kunst etc. In 1911 vertrok hij naar Argentinië, waar hij correspondent was van de NRC. Aldaar was hij ook verbonden aan de Nederlandse Kamer van Koophandel in Buenos Aires. Na zijn pensionering verhuisde hij naar Uruguay, waar hij in 1961 op 74 jarige leeftijd overleed.

Bibliografie

Vertaler: Balen, Chr. van
Titel: Omar Khayyam's Rubaiyat
Ondertitel: Naar het Engelsch van Fitz-Gerald, met illustraties door Jessie M. King en bandteekening van C.L. van Balen
Plaats: Amsterdam
Uitgever: Scheltens & Giltay
Jaar: 1910
Details: 54 p., 17 cm.
Illustrator: King, Jessie
Serie: Vrienden in den vreemde, nr. 1
Type: Boek
Aantal: 76
Bron: FitzGerald
Inhoud: 'Inleiding' (p. 5); 'De rubaiyat' (p. 11); 'Aanteekeningen' (p. 51
Opmerkingen: Met 4 zwart-wit tekeningen met onderschrift. De illustraties van J.M. King verschenen oorspronkelijk in een uitgave van George Routledge and Sons [etc.], Londen, 1903. (Potter nr. 419)

Voorafgaand aan de publicatie bij Scheltens & Giltay (1910), werden de kwatrijnen afgedrukt in een reeks wekelijkse afleveringen van "De kunst. Geïllustreerd weekblad voor tooneel, muziek, beeldende kunsten, letteren, bouwkunst en nijverheid", jrg. 2 (1910).

  • Letterkundig toerisme. Nr 1. - Omar Khayyam's Rubaiyat: Afl. 105, (29 jan.), p. 2 PDF
  • Eerste reeks. Afl. 105 (29 jan.) p. 4 PDF
  • Tweede reeks . Afl. 106 (5 feb.) p. 2 PDF
  • Derde reeks. Afl. 107 (12 feb.) p. 4 PDF
  • Vierde reeks. Afl. 109, (26 feb.) p. 4 PDF
  • Vijfde reeks. Afl. 110, (5 mrt.) p. 3 PDF
  • Zesde reeks. Afl. 111, (12 mrt.) p. 3 PDF
  • Zevende reeks. Afl. 112, (19 mrt.) p. 6 PDF
  • Achtste reeks. Afl. 114, (2 apr.) p. 8 PDF
  • Negende reeks: Kúza Náme. Afl. 115, (9 apr.) p. 4 PDF

De eerste zeven reeksen bevatten steeds zeven kwatrijnen, in de volgorde waarin ze ook later in de uitgave voorkomen. De achtste reeks omvat acht kwatrijnen, maar hier ontbreken de kwatrijnen die in de uitgave als nummers 55 en 56 voorkomen. De negende reeks betreft de acht kwatrijnen van het Pottenboek, 'Kúza-Náma'. De verzen van het Pottenboek worden in twee reeksen aangekondigd, maar na de eerste reeks volgt er geen verder vervolg meer. De laatste negen kwatrijnen ontbreken in de verdere afleveringen van dit tijdschrift.