Startpagina | Over deze site | Contact
U bevindt zich hier: Startpagina » De Rubáiyát » Losse kwatrijnen

Reyntjens, Johan

Johan Reyntjens vertaalde eveneens kwatrijnen naar FitzGerald. Zeven kwatrijnen verschenen in Omariana, nr. 2, jaargang 7, 2007.
Hieruit het volgende voorbeeld:

Een deur waarvan ‘k de sleutel mis,
een voorhang voor een lege nis.
Een schrale heildronk: jij en ik -
daarna niets meer. Een lege dis.

(Samen enkele andere kwatrijnen naar Omar Khayyám opgenomen in Dichtoefeningen. Mijn tribuut aan Omar Khayyám. Lulu.com, ca. 2011)