Startpagina | Over deze site | Contact
U bevindt zich hier: Startpagina » De Rubáiyát » Losse kwatrijnen

Onbekend

Omar Khayyam
Nieuwjaarswens Pim en Tineke Witteveen-Hevinga. 2001.
De tekst, beginnend met de woorden "Ze zijn voor sterven en vergaan geboren ..." werd aangehaald door Jan Wolkers in een interview met Vrij Nederland, in 2000. De herkomst van het kwatrijn is onduidelijk.

Artikel in “De ingenieur; Weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid” jrg 53, 1938, no … haalt een citaat aan uit een redevoering:

“Vult den beker! Werpt de sluiers van den winterschen rouw in den gloed van de kracht der lente!"

De redevoering, door W.F.J.M. Krul, zelf is te vinden in: “De ingenieur; Weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid” jrg 52, 1937, no…

„Vult den beker! Werpt de sluiers van den winterschen rouw in den gloed van de kracht der lente!"

In “De Stem”, 16-8-1968 (door een onzer verslaggevers) wordt het volgende aan Khayyam (de grote Arabische spreukendichter) toegeschreven:

“Men stelt ons een paradijs vol verrukkelijke vrouwen in het vooruitzicht, en daarbij wijn melk en honing. Men stelt het dus best ook hier niet zonder geliefden en wijn, vermits wij noodzakelijkerwijs daarmee zullen eindigen”.

In De Stem van 21-8-1948, "Schoon oud Perzië wordt een nieuw land" een onbekend kwatrijn:

“Van deze aardse wereld stap ik af,
Van haar, die korte tijd een onderdak mij gaf;
Van alle raadselen werd mij geen enkele opgelost,
En duizend twijfelingen neem ik mee in het graf”.

In het Algemeen Handelsblad van 1 mei 1956 verscheen een pagina-grote advertentie van farmaceutisch bedrijf Organon-Oss, onder de kop “Mensen als schaakstukken?” Onder het afgebeelde schaakbord, met mensenfiguren als stukken, stond een kwatrijn (van een onbekende vertaler) van Khayyám afgedrukt:

Het Leven is een schaakbord van dagen en nachten,
Waar het Noodlot speelt met mensen als schaakstukken
En het schuift, en overwint en slaat,
En stilletjes weer opbergt.

In een artikel 'Factoring' door L. van Dijk, in het Algemeen Dagblad van 21 april 1964 wordt een fragment van Omar Khayyam aangehaald:

"Geef mij de betaling en laat een ander het krediet verlenen".