Startpagina | Over deze site | Contact
U bevindt zich hier: Startpagina » Actueel

Hans de Bruijn 1931-2023

Op 23 januari 2023 overleed Hans de Bruijn, sinds 1997 tijd lid van het Nederlands Omar Khayyám Genootschap.

Van alle bijeenkomsten die we halfjaarlijks hielden miste Hans er nauwelijks een. Hij verraste ons steeds weer met bijdragen en lezingen over een brede reeks onderwerpen, zowel over Khayyám en zijn kwatrijnen als over andere klassieke Perzische dichters.

Wat Khayyám betreft was De Bruijn aanvankelijk enigszins gereserveerd wat diens positie op de Perzische Parnassus betrof, maar het weerhield hem er niet van Khayyáms kwatrijnen zelf te vertalen. In eerste instantie in een bloemlezing klassieke Perzische poëzie, getiteld Een Karavaan uit Perzië (Amsterdam, Bulaaq, 2002), later in een langere reeks in De ware zin heeft niemand nog verstaan (Amsterdam, Bulaaq, 2009). Voor deze uitgave schreef De Bruijn een uitgebreid nawoord over het Perzische kwatrijn, over Omar Khayyám als historisch figuur en zijn betekenis voor de Nederlandse poëzie.

Een selectie uit De Bruijns omvangrijke literair-historische publicaties verscheen in 2020 onder de titel Pearls of meaning : studies on art, poetry, sufism and history of Iranian studies in Europe. (Leiden, Leiden University Press, 2020).

De Bruijn leverde verder de nodige bijdragen aan de Jaarboeken van het Genootschap en de tentoonstellingen en conferenties in 2001, 2006 en 2009.

Hans was een uiterst aimabel persoon, altijd belangstellend en vol milde, subtiele humor.

Asghar Seyed-Gohrab, voorzitter van het Nederlands Genootschap, schreef een In Memoriam op de Beyond Sharia website, waarin meer recht gedaan wordt aan De Bruijns status als internationaal erkend en gewaardeerd oriëntalist, en aan zijn bijdragen aan de studie van de Perzische en islamitische cultuur en literatuur.